Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,813
(Xem: 103432)
01. Khóa lễ Lương Hoàng Sám và Lạy sám hối vào mỗi tối Thứ Ba và Thứ Năm (từ 7.15PM)
(Xem: 103786)
Trung Tâm luôn tạo điều kiện cho các em học tập và kỷ luật đạo đức.
(Xem: 99450)
kính Mời quý Phật tử về tham dự ngày Tu học Bát Quan Trai tại Chùa từ 9.30AM đến 5.30PM.