Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

Nghi thức Thủy Táng

31/07/201612:00 SA(Xem: 36719)
Nghi thức Thủy Táng

Nghi Thức Thủy Táng

Chùa Di Lặc thực hiện ngày 14/06

Thầy Nguyện Hương và Gia đình khấn nguyện:

Hôm nay, chúng tôi đem tro cốt của hương linh (tên gì đó, mất ngày nào đó), để thủy táng. Tro cốt này là một thể hiện của cái có của hương linh. Cái có đó chính là thân xác. Nhưng ngày nay, thân xác này đã trở thành KHÔNG. Sự vô thường có – không, không – có; tất cả đều trở về với cát bụi, hương linh với một thần thức sáng suốt, đã được siêu thoát, đã được thác sinh. Thân xác này, hương linh không còn nhận nó làm vật sở hữu của mình nữa. Ngày nay, cát bụi xin trả trở về cho cát bụi, hương linh ung dung tự tại nơi miền Tịnh cảnh.”

Thầy ngõ lời:

Thiết nghĩ rằng:

Nhất linh chơn tánh,

Vốn không đến cũng không đi;

Tứ đại huyễn thân,

Đã có sanh nên có diệt.

Nay hiếu chủ đau thương vì vong linh cố phụ (mẫu) tánh (họ) húy (tên) một vị hương hồn.

Thân rời trần cảnh,

Hồn đến rừng dương.

Vì vậy,

Lâu nay phải dùng:

hũ đựng cất xác tạm thời.

Giờ đến lúc cần lấy:

biển cả gởi thân vĩnh viễn.

Ngửa mong Đại chúng,

đồng vận lòng từ,

Tất cả một lời,

Gia trì mật chú:

Nam mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát.

Trì chú đại bi.

Đọc Bài Sám:

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi,
Người đời có biết chăng ôi,
Thân người tuy có, có rồi hoàn không! O
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,
Làm cho buồn bã thế ni!
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi?
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ lặng ngắt như chồi cây khô.
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang.
Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. O
Khi nào mắt đẹp mày xanh
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên các xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa.
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng.
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. O
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng.
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời.
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì.
Khi nào bạn hữu sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu. O
Cái thân như tấc bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phều biển khơi.
Xưa ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!
Sang mà đến bậc Công Hầu
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng.
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai. O
Phù du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác, sạt sài cũng vong
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một gò.
Biển trần nhiều nỗi gay go
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê.
Sự đời nên chán nên chê
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. O
Lắng tâm quyết tỏ nguồn chơn
Gương xưa lau sạch không còn trần ô.
Tu hành phải đợi kiếp mô
Sông tình biển ái đã khô bao giờ.
Lựa là phải ngộ thiền cơ
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu.
Nguồn tâm phải tỏ trước sau
Nguyện cho thành Phật để mau độ đời.
Ban niềm an lạc muôn nơi
Niết-bàn tỏ ngộ, sáng ngời chân tâm.

Trì chú vãng sanh:

Nam-mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Vừa rồi,

Thần chú đã gia trì,

Thánh danh vừa tụng niệm;

Nguyện đem công đức ấy,

Soi sáng đường vong đi.

Duy nguyện:

Thể xác khinh an,

Thần thức về cõi Phật.

Mong nhờ từ lực,

vượt qua tăm tối ba đường.

Nguyện được dắt dìu,

lên đến sen vàng chín phẩm.

Đời đời tự tại,

Kiếp kiếp tiêu diêu.

- TỤNG:

Nẵng mô tát phạ đát tha, nghiệt đá nẫm, Án dĩ bổ lã nghiệt v.v... (3 lần)

Chủ lễ rải tán sa

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hạ minh sinh xuống biển.

Xướng:

Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy
Tôi là sự sống thênh thang
Tôi chưa bao giờ từng sinh mà
cũng chưa bao giờ từng diệt
Nhìn kia biển rộng trời cao
Muôn vàn tinh tú lao xao
Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức
Tự muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngõ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt
Hãy cười cùng tôi
Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại
Gặp lại hôm nay
Gặp lại ngày mai
Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. (C)

Đại chúng cùng đọc:

Sông ái dài muôn dặm

Biển mê sóng vạn tầm

Cõi luôn hồi muốn thoát

Niệm Phật hãy nhất tâm

Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm

Di Đà hiện ra từ tự tánh

Chiếu sáng ba đời khắp mười phương

Mà vẫn không rời nơi hiện cảnh

Con xin hướng về Phật A Di Đà

Giáo chủ cõi Tịnh độ

Nguồn ánh sáng vô lượng

Gốc thọ mạng vô cùng

Một lòng xin quán tưởng

Và trì niệm hồng danh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (108)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn